Loại tệp MDG

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MDG là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MDG hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MDG là gì?

Phần mở rộng tệp MDG cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp MDG cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp MDG và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết chương trình nào được biết để mở các tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về các tệp MDG mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Cập nhật Thông tin bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn !

Cách mở tệp MDG

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MDG cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MDG của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 3 công cụ mở MDG khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MDG nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MDG cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

M-Draf LT M-Draf LT
M-Draf Spirit Rev1.0 M-Draf Spirit Rev1.0
Thần M-Draf Thần M-Draf