Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .MCX-3

  • Nhà phát triển: CNC Software, Inc.
  • Danh mục: Đồ họa 3d, Tệp CAD-CAM-CAE

Các tệp .MCX-3 là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .MCX-3? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .MCX-3.

Phần mở rộng tệp .MCX-3 là gì?

Phần mở rộng tệp .MCX-3 được tạo bởi CNC Software, Inc .. .MCX-3 đã được phân loại là đồ họa 3d, tệp CAD-CAM-CAE.

.MCX-3 là mẫu Mastercam X3 3D

Phần mở rộng tệp mcx-3 được liên kết với Mastercam , một ứng dụng CAD và CAM cho hệ điều hành Microsoft Windows, được phát triển bởi Phần mềm CNC.

Tệp mcx-3 chứa mô hình 3D từ Mastercam X3.


Làm thế nào để mở:

Sử dụng Mastercam X3 để mở tệp * .mcx-3.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Các mô hình 3D hoặc tệp CAD khác nhau thường có thể được xuất sang một số định dạng trao đổi hoặc chuyển đổi giữa các định dạng khác nhau. Một lần nữa, không phải tất cả các chương trình mô hình CAD / 3D đều có thể cho phép chuyển đổi mọi định dạng. Tuy nhiên, luôn có tùy chọn sử dụng một số tiện ích chuyển đổi 3D chuyên dụng với hỗ trợ định dạng tệp rộng. Để biết thông tin chung, hãy thử xem: Thông tin cơ bản về cách chuyển đổi CAD và các tệp đồ họa 3D khác

Cách khắc phục sự cố với tệp .MCX-3

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .MCX-3. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .MCX-3 hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .MCX-3 để tìm vi rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)