Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .MCSV

  • Nhà phát triển: TouchGraph, LLC
  • Thể loại: Tệp cơ sở dữ liệu

Các tệp .MCSV là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .MCSV? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .MCSV.

Phần mở rộng tệp .MCSV là gì?

Phần mở rộng tệp .MCSV được tạo bởi TouchGraph, LLC. .MCSV đã được phân loại là Tệp Cơ sở dữ liệu.

.MCSV là dữ liệu MCSV của TouchGraph Navigator

Phần mở rộng tệp mcsv được liên kết với TouchGraph Navigator , một công cụ để trực quan hóa đồ thị và phần mềm phân tích mạng xã hội cho nền tảng Java.

Tệp mcsv lưu trữ dữ liệu ở định dạng tệp giá trị được phân tách bằng nhiều dấu phẩy.

MCSV tương tự như định dạng CSV, nhưng nó được sử dụng để nhúng nhiều bảng hơn vào một tệp.


Làm thế nào để mở:

Sử dụng TouchGraph Navigator để mở các tệp * .mcsv.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Có lẽ không thể được chuyển đổi sang các định dạng khác.

Cách khắc phục sự cố với tệp .MCSV

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .MCSV. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .MCSV hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .MCSV để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)