Loại tệp MCR

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MCR là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MCR hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MCR là gì?

Các tệp MCR có nhiều mục đích sử dụng, và La bàn Và Ruler Macro là một trong số đó.

La bàn và thước đo Macro

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MCR

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MCR cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MCR của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở MCR khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 19 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng MCR

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp MCR, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Musicator Delta Song / âm nhạc
  • Macro của trình tạo phông chữ cá nhân
  • Tecplot Macro

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MCR nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MCR cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Canvas X Canvas X
Bricscad Bricscad
Máy ghi macro Máy ghi macro
CaRMetal CaRMetal
Siêu macro Siêu macro
CuteFTP CuteFTP
Máy ghi macro Jitbit Máy ghi macro Jitbit
MapCreator MapCreator
MetalCAD MetalCAD
PSXMemTool PSXMemTool