Loại tệp MCL

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp MCL là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MCL hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MCL là gì?

Các tệp MCL có nhiều mục đích sử dụng và Định dạng Dữ liệu Tự động Dữ liệu Di động MCell là một trong số đó.

Định dạng dữ liệu tự động di động MCell

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MCL

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MCL cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MCL của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở MCL khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 3 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng MCL

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp MCL, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Vùng chứa dữ liệu MECC
  • Liên kết ứng dụng Windows Media Center

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MCL nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MCL cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

CyberLink PowerCinema CyberLink PowerCinema
Acer Arcade Deluxe Acer Arcade Deluxe
FAULHABER Motion Manager FAULHABER Motion Manager
Mirek's Cellebration Mirek's Cellebration