Loại tệp MBR

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MBR là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MBR hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MBR là gì?

Phần mở rộng tệp MBR cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp MBR cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp MBR và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết những chương trình nào được sử dụng để mở những tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về tệp MBR mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Thông tin cập nhật bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất muốn nghe ý kiến ​​của bạn !

Cách mở tệp MBR

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MBR cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MBR của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 11 công cụ mở MBR khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MBR nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MBR cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

PowerArchiver PowerArchiver
Công cụ mở mã zip miễn phí Công cụ mở mã zip miễn phí
EasyBCD EasyBCD
IPM IPM
Trình xem Zip miễn phí Trình xem Zip miễn phí
progeCAD Professional progeCAD Professional
Ashampoo ZIP Pro Ashampoo ZIP Pro
Dâu tằm Dâu tằm
Trình điều khiển StarPort cho Trình mô phỏng ổ đĩa ảo PowerArchiver Trình điều khiển StarPort cho Trình mô phỏng ổ đĩa ảo PowerArchiver
Ashampoo ZIP Miễn phí Ashampoo ZIP Miễn phí
Trình chỉnh sửa MÃ Trình chỉnh sửa MÃ