Loại tệp MBPV2

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MBPV2 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MBPV2 hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MBPV2 là gì?

Tệp .MBPV2 là tệp Siêu dữ liệu Amazon Kindle Ebook .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MBPV2

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MBPV2 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MBPV2 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Chúng tôi chưa xác minh bất kỳ chương trình nào dành cho Windows hoạt động với định dạng tệp cụ thể này. Nếu bạn biết một chương trình, vui lòng sử dụng liên kết 'Đề xuất chương trình' bên dưới. Cảm ơn!

Cập nhật lần cuối: ngày 1 tháng 8 năm 2015