Loại tệp MAS

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MAS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MAS hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MAS là gì?

Phần mở rộng tệp MAS cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp MAS cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp MAS và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết chương trình nào được biết để mở các tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về tệp MAS mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Thông tin cập nhật bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn !

Cách mở tệp MAS

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MAS cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MAS của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở MAS khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MAS nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MAS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Microsoft Office Microsoft Office
Quyền truy cập của Microsoft Quyền truy cập của Microsoft
Phân tích di truyền tiến hóa phân tử Phân tích di truyền tiến hóa phân tử
IBM Lotus Freelance Graphics IBM Lotus Freelance Graphics
To lớn To lớn
Đồ họa tự do Đồ họa tự do
Nghề tự do Nghề tự do
Lotus Freelance Lotus Freelance
Trình soạn thảo tin nhắn Trình soạn thảo tin nhắn
MasterV8.10.12 MasterV8.10.12