Loại tệp MANIFEST

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MANIFEST là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MANIFEST hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MANIFEST là gì?

Tệp MANIFEST có nhiều mục đích sử dụng và Tệp kê khai ứng dụng Windows là một trong số chúng.

Tệp kê khai ứng dụng Windows

Bản kê khai ứng dụng Windows được các nhà phát triển sử dụng để kích hoạt các tính năng của Windows trong ứng dụng của họ.

Ngoài ra, bằng cách sử dụng tệp kê khai, nhà phát triển có thể hướng dẫn Windows kích hoạt các thành phần giao diện người dùng với giao diện mới nhất hiện đại khi chạy trên phiên bản Windows mới hơn thay vì giao diện thành phần giao diện người dùng tiêu chuẩn.

Tệp kê khai cũng có thể buộc một ứng dụng luôn chạy với các đặc quyền của Quản trị viên.

Các tệp này được viết ở định dạng XML , một định dạng văn bản có cấu trúc có thể được xem bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào.

Cách mở tệp MANIFEST

Chúng tôi đã xác định được 3 trình mở MANIFEST tương thích với loại tệp MANIFEST cụ thể này.

Chương trình mở tệp kê khai ứng dụng Windows

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh
UltraEdit UltraEdit Đã xác minh
Notepad ++ Notepad ++ Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 5 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng MANIFEST

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp MANIFEST, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Tệp kê khai gói nội dung thống nhất

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MANIFEST nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MANIFEST cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Phần mở rộng Nền tảng Web của Microsoft Phần mở rộng Nền tảng Web của Microsoft
progeCAD Professional progeCAD Professional
Microsoft Office Picture Manager Microsoft Office Picture Manager
Adobe Acrobat Adobe Acrobat
Thời gian biểu Thời gian biểu
Bandizip Bandizip
Nhà sản xuất phim Nhà sản xuất phim
RealPlayer RealPlayer
Microsoft Office Microsoft Office
Trình xem báo cáo SingularLogic Trình xem báo cáo SingularLogic