Loại tệp MAN

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MAN là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MAN hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MAN là gì?

Tệp .MAN là tệp Trang thủ công Unix .

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .man thường được liên kết với chương trình tiện ích Unix Man. Unix "man" được sử dụng để xem tài liệu có chứa thông tin về các lệnh và chức năng của Unix. Các tệp này thường được lưu trữ ở định dạng văn bản thuần túy.

Trong hầu hết các trường hợp, tệp MAN được sử dụng bởi hệ thống Unix sẽ không được lưu trữ với phần mở rộng tệp .man. Thay vào đó, chúng sẽ được cung cấp một loạt các phần mở rộng tệp khác nhau, từ .1 đến .8.

Cách mở tệp MAN

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MAN cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MAN của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở MAN khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 5 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MAN nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MAN cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

progeCAD Professional progeCAD Professional
Thời gian biểu Thời gian biểu
MicroGDS MicroGDS
Nền tảng Java SE Nền tảng Java SE
Trình xem báo cáo SingularLogic Trình xem báo cáo SingularLogic
Embarcadero RadPHP XE2 Embarcadero RadPHP XE2
Legend - Legacy Of The Dragons Legend - Legacy Of The Dragons
Futura Futura
Ứng dụng SewWhat-Pro Ứng dụng SewWhat-Pro
cDMS cDMS