Loại tệp MAG

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MAG là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MAG hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MAG là gì?

Các tệp MAG có nhiều mục đích sử dụng và MAG V2 Bitmap là một trong số đó.

Bản đồ bit MAG V2

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MAG

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở MAG tương thích với loại tệp MAG cụ thể này.

Các chương trình mở tệp Bitmap MAG V2

ACDSee ACDSee Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 12 năm 2021

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng MAG

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp MAG, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Trò chơi từ tính

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MAG. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MAG cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Microsoft Office Microsoft Office
Quyền truy cập của Microsoft Quyền truy cập của Microsoft
Gargoyle Gargoyle
Ứng dụng MAGNETICS Ứng dụng MAGNETICS
Nghệ sĩ tài Nghệ sĩ tài