Loại tệp MAF

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp MAF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MAF hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MAF là gì?

Các tệp MAF có nhiều mục đích sử dụng và Định dạng Nhiều Căn chỉnh là một trong số đó.

Nhiều định dạng căn chỉnh

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MAF

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MAF cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MAF của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 3 công cụ mở MAF khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 12 năm 2021

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng MAF

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp MAF, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Định dạng chú thích đột biến

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MAF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MAF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Microsoft Office Microsoft Office
Quyền truy cập của Microsoft Quyền truy cập của Microsoft
Chương trình dán nhãn đồ làm vườn Chương trình dán nhãn đồ làm vườn