Loại tệp M75

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp M75 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp M75 hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp M75 là gì?

Phần mở rộng tệp M75 cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp M75 cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp M75 và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết chương trình nào được biết để mở các tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về tệp M75 mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Thông tin cập nhật bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn !

Cách mở tệp M75

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp M75 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp M75 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 25 thiết bị mở M75 khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp M75 nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp M75 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Thời gian nhanh chóng Thời gian nhanh chóng
QuickTime thay thế QuickTime thay thế
Codec bão Codec bão
QT Lite QT Lite
progeCAD Professional progeCAD Professional
Storm Codec Unicode Storm Codec Unicode
RealPlayer RealPlayer
Thời gian biểu Thời gian biểu
Trình phát QuickTime Trình phát QuickTime
StormPlayer StormPlayer
Futura Futura
Embarcadero RadPHP XE2 Embarcadero RadPHP XE2
cDMS cDMS
Ứng dụng SewWhat-Pro Ứng dụng SewWhat-Pro
Nhấp & Tạo ứng dụng độc lập Nhấp & Tạo ứng dụng độc lập
Aplus Video Converter miễn phí Aplus Video Converter miễn phí
Firehand Ember Max Firehand Ember Max
OAGCDP OAGCDP
Final Codecs New Year Edition Final Codecs New Year Edition
Legend - Legacy Of The Dragons Legend - Legacy Of The Dragons
GetASFStream GetASFStream
Plato Video Converter Pro Plato Video Converter Pro
FinalCodecs Spring Festival Edition FinalCodecs Spring Festival Edition
Extra Video Converter Pro Extra Video Converter Pro
HyperCam HyperCam