Loại tệp M64

- Sự thật nhanh chóng

Tệp M64 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp M64 hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp M64 là gì?

Tệp .M64 là tệp Mupen64 Movie Capture .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp M64

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp M64 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp M64 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Chúng tôi chưa xác minh bất kỳ chương trình nào dành cho Windows hoạt động với định dạng tệp cụ thể này. Nếu bạn biết một chương trình, vui lòng sử dụng liên kết 'Đề xuất chương trình' bên dưới. Cảm ơn!

Cập nhật lần cuối: ngày 8 tháng 12 năm 2010