Loại tệp KSF

- Sự thật nhanh chóng

Tệp KSF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp KSF hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp KSF là gì?

Tệp .KSF là tệp Mẫu Korg Trinity / Triton .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp KSF

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp KSF cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp KSF của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 8 công cụ mở KSF khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 10 tháng 8 năm 2012

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp KSF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp KSF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

KMPlayer KMPlayer
K-MultimediaPlayer K-MultimediaPlayer
Nghiệp chướng Nghiệp chướng
Kmplayer Plus Kmplayer Plus
Xác minh thông tin cá nhân điện tử MIE Xác minh thông tin cá nhân điện tử MIE
FinalCodecs Spring Festival Edition FinalCodecs Spring Festival Edition
KMP-Player KMP-Player
KMPlayer CỔNG KMPlayer CỔNG