Loại tệp KIT

- Sự thật nhanh chóng

Tệp KIT là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp KIT hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp KIT là gì?

Các tệp KIT có nhiều mục đích sử dụng và Bitmap Bộ công cụ xây dựng toàn màn hình là một trong số đó.

Bản đồ bit của bộ công cụ xây dựng toàn màn hình

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp KIT

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp KIT cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp KIT của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở KIT khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng KIT

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp KIT, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Native Instruments Pin DrumKit

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp KIT nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp KIT cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Pin của nhạc cụ gốc Pin của nhạc cụ gốc
Mã cạnh CC Mã cạnh CC
Dấu ngoặc Dấu ngoặc
iDrum iDrum
Thiết kế của 20-20 Technologies Inc. Thiết kế của 20-20 Technologies Inc.
20-20 Technologies Inc. Hệ thống thiết kế 20-20 Technologies Inc. Hệ thống thiết kế
iZotope iDrum iZotope iDrum
Studio mẫu Intwined Studio mẫu Intwined
NGƯỜI DỊCH NGƯỜI DỊCH
Chìa khóa thông minh Chìa khóa thông minh