Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .KF2

  • Nhà phát triển: Rockstar Games
  • Thể loại: Tệp trò chơi

Các tệp .KF2 là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .KF2? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .KF2.

Phần mở rộng tệp .KF2 là gì?

Phần mở rộng tệp .KF2 được tạo bởi Rockstar Games. .KF2 đã được phân loại là Tệp trò chơi.

.KF2 là Tệp tài nguyên Max Payne

Tệp tài nguyên trò chơi được sử dụng bởi Max Payne, một trò chơi điện tử bạo lực, bắn súng góc nhìn thứ ba; chứa các mô hình vũ khí, đường đạn, hộp bầu trời và hình ảnh động khung hình chính.

Trò chơi Max Payne sử dụng một số định dạng tệp để tạo ra các khía cạnh khác nhau của môi trường trò chơi. KF2 là định dạng được sử dụng rộng rãi nhất, cùng với các tệp .KFS và .SKD. Các tệp này được tìm thấy trong tệp lưu trữ .RAS.

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở Tệp tài nguyên Payne Max
các cửa sổ
Trò chơi Rockstar Max Payne
chUmbaLum sOft MilkShape 3D

Cách khắc phục sự cố với tệp .KF2

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .KF2. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .KF2 hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .KF2 để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)