Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .KDMP

  • Nhà phát triển: Microsoft
  • Danh mục: Tệp nhà phát triển

Các tệp .KDMP là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .KDMP? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .KDMP.

Phần mở rộng tệp .KDMP là gì?

Phần mở rộng tệp .KDMP được tạo bởi Microsoft. .KDMP đã được phân loại là Tệp nhà phát triển.

.KDMP là Tệp đổ lỗi của Windows

Kết xuất bộ nhớ được Windows lưu vào một tệp; chứa một ảnh chụp nhanh của phần chế độ hạt nhân của một quy trình chế độ người dùng nhất định; được sử dụng để gỡ lỗi các ứng dụng; có thể được tạo trên hệ thống Windows hoặc Windows CE.

Tệp KDMP có thể được chứa trong tệp .CAB, cùng với .MDMP, .HDMP và các tệp khác. Chúng có thể được phân tích bằng WinDbg, là một phần của bộ "Công cụ gỡ lỗi cho Windows" miễn phí của Microsoft.

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở tệp Windows Crash Dump
các cửa sổ
Microsoft Windbg

Cách khắc phục sự cố với tệp .KDMP

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .KDMP. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .KDMP hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .KDMP để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)