Loại tệp KBN

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp KBN là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp KBN hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp KBN là gì?

Phần mở rộng tệp KBN cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp KBN cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp KBN và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết những chương trình nào được biết để mở những tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về tệp KBN mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Cập nhật Thông tin bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn !

Cách mở tệp KBN

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp KBN cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp KBN của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự mình xác minh ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất một công cụ mở KBN duy nhất mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp KBN nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp KBN cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Khách hàng Tetra21 Khách hàng Tetra21