Loại tệp KAM

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp KAM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp KAM hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp KAM là gì?

Các tệp KAM có nhiều mục đích sử dụng, và KAMAS Outline là một trong số đó.

Đề cương KAMAS

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp KAM

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp KAM cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp KAM của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất một công cụ mở KAM duy nhất mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng KAM

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp KAM, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Máy ảnh phản chiếu

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp KAM nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp KAM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

TẦM NHÌN ATI TẦM NHÌN ATI