Loại tệp K25

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp K25 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp K25 hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp K25 là gì?

Tệp .K25 là tệp Tệp Ảnh RAW K25 (Kodak) của Máy ảnh .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp K25

Chúng tôi đã xác định được một bộ mở K25 tương thích với loại tệp K25 cụ thể này.

Các chương trình mở tệp Ảnh RAW K25 của Máy ảnh (Kodak)

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp K25 nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp K25 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trình xem ảnh Picasa Trình xem ảnh Picasa
Corel PaintShop Pro Corel PaintShop Pro
VuePrint VuePrint
Trình quản lý ảnh MAGIX Trình quản lý ảnh MAGIX
MysticThumbs MysticThumbs
Chasys Draw IES Chasys Draw IES
Phòng tối PhotoStudio Phòng tối PhotoStudio
John Paul Chacha's Chasys Draw IES raw_Photo John Paul Chacha's Chasys Draw IES raw_Photo
XnView XnView
Trình xem DIMIN Trình xem DIMIN