Loại tệp JWL

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp JWL là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp JWL hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp JWL là gì?

Các tệp JWL có nhiều mục đích sử dụng và Hộp đựng Jewel của Easy CD Creator là một trong số đó.

Hộp đựng Jewel của Easy CD Creator

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp JWL

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp JWL cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp JWL của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở JWL khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng JWL

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp JWL, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Nhãn của Easy CD Creator
  • Nhãn phương tiện của Easy CD Creator

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp JWL nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp JWL cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Người tạo nhãn Người tạo nhãn
Easy CD Creator Easy CD Creator
Trợ lý công việc Trợ lý công việc
JoyWatcher JoyWatcher