Loại tệp JSS

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp JSS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp JSS hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp JSS là gì?

Phần mở rộng tệp JSS cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp JSS cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp JSS và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết chương trình nào được biết để mở các tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang liên tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về tệp JSS mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Thông tin cập nhật bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất muốn nghe ý kiến ​​của bạn !

Cách mở tệp JSS

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp JSS cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp JSS của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 12 công cụ mở JSS khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp JSS nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp JSS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Jigsaws Galore Jigsaws Galore
Hội thảo phụ đề Hội thảo phụ đề
Bậc thầy câu đố Bậc thầy câu đố
123 Trình chiếu JavaScript 123 Trình chiếu JavaScript
Gói đa dạng Puzzle Master Gói đa dạng Puzzle Master
Jigsaws Galore SE Wonderful World Set 1 Jigsaws Galore SE Wonderful World Set 1
Jigsaws Galore SE Tòa nhà và nội thất Bộ 1 Jigsaws Galore SE Tòa nhà và nội thất Bộ 1
Puzzle Master SE Puzzle Master SE
Sự đa dạng của Puzzle Master Sự đa dạng của Puzzle Master
Puzzle Master Holiday Edition Puzzle Master Holiday Edition
Puzzle Master Beach Party Puzzle Master Beach Party
Puzzle Master Autumn Puzzle Master Autumn