Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .JP5

  • Nhà phát triển: Electric Quilt
  • Thể loại: Tệp dữ liệu khác nhau

Các tệp .JP5 là gì và làm thế nào để mở chúng?

Không thể mở tệp .JP5? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .JP5.

Phần mở rộng tệp .JP5 là gì?

Phần mở rộng tệp .JP5 được tạo bởi Electric Quilt. .JP5 đã được phân loại là Các tệp dữ liệu khác nhau.

.JP5 là dữ liệu Electric Quilt

Phần mở rộng tệp jp5 liên quan đến chương trình Electric Quilt phiên bản 5 và được sử dụng cho định dạng tệp mặc định. Được thay thế bằng các phiên bản mới hơn.

Nhiều khả năng là một số định dạng cũ mà không được hỗ trợ. Không có thêm thông tin nào có thể được tìm thấy.

Định dạng tệp .JP5 không được dùng nữa và định dạng tệp này không còn được hỗ trợ .

Hiện tại, loại tệp .JP5 không được sử dụng tích cực và đã lỗi thời. Điều này thường xảy ra với các tệp hệ thống trong hệ điều hành cũ hơn, các tệp từ phần mềm đã ngừng hoạt động từ lâu hoặc với các phiên bản trước của một số loại tệp (tài liệu, dự án, hình ảnh, v.v.) đã được thay thế trong các phiên bản sau của chương trình gốc.


Làm thế nào để mở:

Bạn có thể thử mở định dạng Electric Quilt cũ hơn này trong phiên bản mới nhất của phần mềm.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Có lẽ không thể được chuyển đổi sang các định dạng khác.

Cách khắc phục sự cố với tệp .JP5

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .JP5. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .JP5 hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .JP5 để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)