Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .JEWELQUEST2SAVEDGAME

  • Nhà phát triển: iWin, Inc.
  • Thể loại: Tệp dữ liệu khác nhau

Các tệp .JEWELQUEST2SAVEDGAME là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .JEWELQUEST2SAVEDGAME? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .JEWELQUEST2SAVEDGAME.

Phần mở rộng tệp .JEWELQUEST2SAVEDGAME là gì?

Phần mở rộng tệp .JEWELQUEST2SAVEDGAME được tạo bởi iWin, Inc .. .JEWELQUEST2SAVEDGAME đã được phân loại là Các tệp dữ liệu khác nhau.

.JEWELQUEST2SAVEDGAME là trò chơi đã lưu Jewel Quest

Phần mở rộng của tệp gemquest2savedgame được liên kết với Jewel Quest , một loạt các trò chơi máy tính giải câu đố dành cho hệ điều hành Microsoft Windows.

Tệp gemquest2savedgame lưu trữ tiến trình của người chơi trong trò chơi.


Làm thế nào để mở:

Sử dụng tùy chọn Load Game để mở các tệp * .jewelquest2savedgame.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Theo như chúng tôi biết, loại tệp .jewelquest2savedgame này không thể được chuyển đổi sang bất kỳ định dạng tệp nào khác. Đây thường là trường hợp của hệ thống, cấu hình, tệp tạm thời hoặc tệp dữ liệu chứa dữ liệu chỉ dành riêng cho một phần mềm và được sử dụng cho các mục đích riêng của nó. Ngoài ra, một số định dạng tệp độc quyền hoặc đóng không thể được chuyển đổi thành các loại tệp phổ biến hơn để bảo vệ tài sản trí tuệ của nhà phát triển, ví dụ như trường hợp của một số tệp đa phương tiện được bảo vệ bằng DRM.

Cách khắc phục sự cố với tệp .JEWELQUEST2SAVEDGAME

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .JEWELQUEST2SAVEDGAME. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .JEWELQUEST2SAVEDGAME hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .JEWELQUEST2SAVEDGAME để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)