Loại tệp JED

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp JED là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp JED hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp JED là gì?

Các tệp JED có nhiều mục đích sử dụng và Định dạng CUPL là một trong số chúng.

Định dạng CUPL

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp JED

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp JED cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp JED của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 2 công cụ mở JED khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng JED

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp JED, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Định nghĩa Chương trình Biên dịch PALASM
  • Thông số kỹ thuật lập trình Xilinx JEDEC

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp JED. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp JED cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Sakura Editor (tiếng Nhật) Sakura Editor (tiếng Nhật)
Notepad ++ Notepad ++