Loại tệp JC

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp JC là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp JC hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp JC là gì?

Các tệp JC có nhiều mục đích sử dụng và FlashGet Partial Download là một trong số chúng.

Tải xuống một phần FlashGet

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .jc thường được liên kết với các tệp máy tính được tải xuống một phần. Khi người dùng tải xuống tệp từ Internet bằng phần mềm quản lý tải xuống FlashGet, phần mở rộng tệp .jc sẽ được cấp cho tệp trong khi quá trình tải xuống đang được thực hiện.

Khi ứng dụng FlashGet hoàn tất quá trình tải xuống, phần mở rộng tệp .jc sẽ bị xóa và phần mở rộng tệp thích hợp được đặt vào vị trí của nó. Ví dụ: nếu người dùng đang tải xuống tệp .mov, tệp sẽ được đặt tên là filename.jc trong quá trình tải xuống và sẽ được đổi tên thành filename.mov sau khi quá trình tải xuống hoàn tất.

Đôi khi .jc! hậu tố tệp được sử dụng thay cho phần mở rộng tệp .jc.

Cách mở tệp JC

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở JC tương thích với loại tệp JC cụ thể này.

Các chương trình mở tệp Tải xuống một phần FlashGet

FlashGet FlashGet Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 25 tháng 2 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng JC

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp JC, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Dữ liệu nén JCALG1

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp JC nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp JC cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần phải thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

GOM Player GOM Player