JC! Loại tệp

- Sự thật nhanh chóng

JC là gì! các tệp và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở JC! hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

JC là gì! tập tin?

Các tệp có chứa .jc! phần mở rộng tệp thường được liên kết với trình quản lý tải xuống ứng dụng FlashGet. Người dùng có thể sử dụng phần mềm FlashGet để tải nhiều loại tệp từ Internet và các ứng dụng chia sẻ tệp P2P.

Khi trình quản lý tải xuống FlashGet đang được sử dụng để tải xuống tệp từ Internet, tệp tải xuống một phần được lưu bằng .jc! phần mở rộng tệp khi quá trình tải xuống tệp đang diễn ra. Phần mở rộng tệp này sẽ vẫn còn trên tệp cho đến khi tệp tải xuống xong. Khi quá trình tải xuống hoàn tất, tệp .jc! phần mở rộng bị xóa và phần mở rộng thích hợp được chỉ định cho tệp đã tải xuống.

Cách mở JC! các tập tin

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp với JC! phần mở rộng tệp cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn định dạng JC của mình! là, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 2 JC khác nhau! mở mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê dưới đây.

Cập nhật lần cuối: ngày 1 tháng 6 năm 2021

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại JC nhất định! các tập tin. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng JC! các tệp cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài tệp để có thể mở tệp cụ thể của mình.

GOM Player GOM Player
Phần mềm nghe nhạc FLV Phần mềm nghe nhạc FLV