Loại tệp JBG

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp JBG là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp JBG hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp JBG là gì?

Tệp .JBG là tệp JBIG Raster Bitmap .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp JBG

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp JBG cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp JBG của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở JBG khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 26 tháng 12 năm 2019

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp JBG nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp JBG cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

PicosmosTools PicosmosTools
ImageMagick ImageMagick
MysticThumbs MysticThumbs
Ashampoo Photo Commander MIỄN PHÍ Ashampoo Photo Commander MIỄN PHÍ
Chế độ xem chậm Chế độ xem chậm
Ứng dụng Visual Photo ++ Ứng dụng Visual Photo ++
XnView XnView
Quét nhanh Quét nhanh
Firegraphic Firegraphic
Trình duyệt ảnh 3D Trình duyệt ảnh 3D