Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .JAC

  • Nhà phát triển: Kai Kretschmann
  • Thể loại: Tệp được mã hóa
  • Định dạng: Nhị phân

Các tệp .JAC là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .JAC? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .JAC.

Phần mở rộng tệp .JAC là gì?

Phần mở rộng tệp .JAC được tạo bởi Kai Kretschmann. .JAC đã được phân loại là Tệp được Mã hóa. Định dạng của tệp .JAC là Binary.

.JAC là tệp được mã hóa JaStaCry

Tệp được mã hóa được tạo bởi JaStaCry, một chương trình mã hóa tệp được phát triển bởi Kai Kretschmann; chứa các tệp đã được bảo mật bằng cách kết hợp các ngăn xếp ẩn, hợp nhất và mật mã khác nhau.

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở tệp được mã hóa JaStaCry
các cửa sổ
JaStaCry

Cách khắc phục sự cố với tệp .JAC

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .JAC. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .JAC hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .JAC để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)