Cơ sở dữ liệu tệp mở rộng


Phần mở rộng tệp IWS.

  • Phát triển bởi: JetBrains
  • Danh mục: Developer Files

Một tập tin IWS là gì??

IWS là trang web IntelliJ IDEA.

Trang web động được tạo bằng IntelliJ IDEA, Java IDE (Môi trường phát triển tích hợp); khi được người dùng truy cập, cú pháp Java được xử lý trên máy chủ Web và HTML kết quả được gửi đến trình duyệt Web của máy khách.

Các trang web của IntelliJ IDEA có URL kết thúc bằng ".iws."

Các chương trình mở trang web IntelliJ IDEA.
Windows
Jetbrains IntelliJ IDEA
Mac
Jetbrains IntelliJ IDEA
Linux
Jetbrains IntelliJ IDEA

Loại tệp 2 InstallWatch Quét tệp.

Danh mục: Misc Files

Chứa kết quả quét ổ cứng; liệt kê tất cả các tệp được tìm thấy trên ổ cứng, tức là "snapshot.iws;" quét hệ thống của bạn trước và sau khi cài đặt phần mềm để xác định những tập tin nào đã được thêm, xóa hoặc sửa đổi trong quá trình cài đặt.

Làm thế nào để giải quyết vấn đề với các tập tin IWS

  • Liên kết phần mở rộng tệp IWS với ứng dụng chính xác. Trên :
    Windows: Nhấp chuột phải vào bất kỳ tệp IWS và sau đó nhấp vào "Open with" > "Choose another app". Bây giờ chọn một chương trình khác và đánh dấu vào ô "Always use this app to open *.IWS files". Mac: Nhấp chuột phải (hoặc nhấp Ctrl) vào tệp IWS, sau đó nhấp vào "Open with" > "Other...". Sau đó chọn một chương trình khác và kiểm tra hộp "Always Open With". Linux: Nhấp chuột phải vào tệp và chọn "Open with" và chọn chương trình khác. iPhone: Nhấn vào tập tin. Nếu bạn không thấy một ứng dụng để mở tệp, hãy nhấn Chia sẻ "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Ngoài ra, lưu tệp. Sau đó mở ứng dụng Tệp ứng dụng Tệp. Nhấn và giữ tập tin, sau đó thả ngón tay ra. Bạn sẽ thấy một thanh menu màu đen. Sau đó nhấn "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Android: Nhấn vào biểu tượng Cài đặt trên điện thoại thông minh của bạn, sau đó nhấn vào phần Ứng dụng. Ở đó chạm vào biểu tượng Tùy chọn ở góc trên bên phải màn hình để thay đổi các ứng dụng mặc định.
  • Cập nhật phần mềm của bạn mà thực sự nên mở IWS là trang web IntelliJ IDEA.. Bởi vì chỉ có phiên bản hiện tại hỗ trợ định dạng tệp IWS mới nhất.
  • Để đảm bảo rằng tệp IWS của bạn không bị hỏng hoặc bị nhiễm vi-rút, hãy lấy lại tệp và quét bằng bằng phần mềm chống vi-rút.