Loại tệp ITHMB

- Sự thật nhanh chóng

Tệp ITHMB là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp ITHMB hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp ITHMB là gì?

Các tệp chứa phần mở rộng .ithmb được tạo bởi Apple. Các tệp này chứa một bộ sưu tập các hình ảnh "hình thu nhỏ", là các hình ảnh nhỏ hơn liên kết đến một hình ảnh lớn hơn nằm trên thiết bị mà hình ảnh thu nhỏ được lưu trữ trên đó. Các tệp ITHMB được sử dụng bởi các thiết bị iPod có thể hiển thị hình ảnh.

Ứng dụng ảnh iPod có thể hiển thị tối đa 25 ảnh thu nhỏ cùng một lúc. Khi nhấp vào hình thu nhỏ, bạn có thể xem phiên bản đầy đủ của hình ảnh. Các tệp ITHMB chứa tất cả các hình thu nhỏ trong một tệp duy nhất, với mỗi tệp chứa 25 hình ảnh thu nhỏ khác nhau.

Cách mở tệp ITHMB

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp ITHMB cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp ITHMB của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở ITHMB khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 12 năm 2021

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp ITHMB. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp ITHMB cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

iTunes iTunes
Công cụ chuyển đổi iThmb Công cụ chuyển đổi iThmb
Trình xem ảnh Picasa Trình xem ảnh Picasa
Triển lãm ảnh Triển lãm ảnh
Adobe Acrobat Adobe Acrobat
Thời gian nhanh chóng Thời gian nhanh chóng
văn phòng Kingsoft văn phòng Kingsoft
IrfanView IrfanView
Microsoft Windows Media Player Microsoft Windows Media Player
Adobe Photoshop Adobe Photoshop