Loại tệp ISM

- Sự thật nhanh chóng

Tệp ISM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp ISM hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp ISM là gì?

Tệp ISM có nhiều mục đích sử dụng và Dữ liệu xử lý bảng ISAM là một trong số chúng.

Dữ liệu xử lý bảng ISAM

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp ISM

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp ISM cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp ISM của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở ISM khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 3 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng ISM

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp ISM, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Mô hình mã hóa ITI SimulationX

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp ISM nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp ISM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

ArchiCAD ArchiCAD
Native Instruments Reaktor5 Native Instruments Reaktor5
SIMEditor SIMEditor
RikCAD RikCAD
Bộ phân tích công cụ bản địa Bộ phân tích công cụ bản địa
2013 Iowa Support Master 2013 Iowa Support Master
2011 Bậc thầy hỗ trợ Iowa 2011 Bậc thầy hỗ trợ Iowa
InstallShield DevStudio InstallShield DevStudio
Reaktor Reaktor
2012 Bậc thầy hỗ trợ Iowa 2012 Bậc thầy hỗ trợ Iowa