Loại tệp IRX

- Sự thật nhanh chóng

Tệp IRX là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp IRX hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp IRX là gì?

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .irx thường được liên kết nhất với ứng dụng phân tích dữ liệu UVBrewer. Phần mềm này được sử dụng để giảm các tệp dữ liệu Brewer UV được tạo ra bởi các quy trình UX, UF, UA hoặc UV. Điều này cho phép người dùng quét dữ liệu UV có trọng số.

Các tệp IRX được ứng dụng phần mềm UVBrewer sử dụng chứa dữ liệu bức xạ được sử dụng để hiệu chỉnh đèn trong ứng dụng UVBrewer. Các tệp IRX bao gồm các thuộc tính bức xạ và khả năng đáp ứng của một loại đèn cụ thể đã được hiệu chỉnh bằng phần mềm UVBrewer. Các tệp này được lưu ở định dạng tệp ASCII.

Cách mở tệp IRX

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp IRX cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp IRX của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 2 công cụ mở IRX khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 30 tháng 12 năm 2016

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp IRX nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp IRX cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

PCSX2 - Trình giả lập Playstation PCSX2 - Trình giả lập Playstation
iRX iRX