Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .IPSPOT

  • Nhà phát triển: Apple
  • Thể loại: Tệp văn bản
  • Định dạng: Văn bản

Các tệp .IPSPOT là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .IPSPOT? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .IPSPOT.

Phần mở rộng tệp .IPSPOT là gì?

Phần mở rộng tệp .IPSPOT được tạo bởi Apple. .IPSPOT đã được phân loại là Tệp Văn bản. Định dạng của tệp .IPSPOT là Văn bản.

.IPSPOT là tệp iPhoto Spot

Tệp được tạo bởi iPhoto, một ứng dụng chỉnh sửa ảnh; chứa vị trí của dữ liệu khác được tham chiếu bởi ứng dụng iPhoto; không có nghĩa là được mở theo cách thủ công.

Ví dụ về dữ liệu chứa trong tệp IPSPOT: / Users / [user] / Pictures? IPhoto Library / AlbumData.xml .

LƯU Ý: iPhoto đã ngừng hoạt động và được thay thế bằng Photos vào năm 2015.

Tên tệp IPSPOT phổ biến

iPhoto.ipspot - Tệp chứa vị trí của dữ liệu được iPhoto tham chiếu.

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở tệp iPhoto Spot
Mac
Apple iPhoto 9,6

Cách khắc phục sự cố với tệp .IPSPOT

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .IPSPOT. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .IPSPOT hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .IPSPOT để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)