Loại tệp IIQ

- Sự thật nhanh chóng

Tệp IIQ là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp IIQ hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp IIQ là gì?

Tệp .IIQ là tệp Hình ảnh RAW Chất lượng Hình ảnh Thông minh - Giai đoạn Một .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp IIQ

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở IIQ tương thích với loại tệp IIQ cụ thể này.

Các chương trình mở Chất lượng Hình ảnh Thông minh - Các tệp Hình ảnh RAW Giai đoạn Một

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 3 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp IIQ. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp IIQ cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Adobe Photoshop Adobe Photoshop
FastRawViewer FastRawViewer
Photo DataBase Photo DataBase
ảnh ảnh