Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .IIL

  • Thể loại: Tệp văn bản

Các tệp .IIL là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .IIL? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .IIL.

Phần mở rộng tệp .IIL là gì?

Phần mở rộng tệp .IIL đã được phân loại là Tệp Văn bản.

.IIL là Nhật ký cài đặt CleanSweep

Tệp nhật ký chứa thông tin về các chương trình và tệp được quét hoặc xóa bởi Norton CleanSweep

Cách khắc phục sự cố với tệp .IIL

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .IIL. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .IIL hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .IIL để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)