Loại tệp IFS

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp IFS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp IFS hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp IFS là gì?

Các tệp IFS có nhiều mục đích sử dụng và Nguồn phông chữ DIV Games Studio là một trong số đó.

Nguồn phông chữ DIV Games Studio

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp IFS

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp IFS cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp IFS của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 3 công cụ mở IFS khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 5 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng IFS

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp IFS, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Hệ thống tệp có thể cài đặt OS / 2

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp IFS nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp IFS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

InfoSlips ForMe Viewer InfoSlips ForMe Viewer
InfoSlips ForMe.  Người xem InfoSlips ForMe. Người xem
InfoFind InfoFind