Loại tệp IDEA

- Sự thật nhanh chóng

Tệp IDEA là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp IDEA hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp IDEA là gì?

Tệp .IDEA là tệp Dự án IdeaMaker .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp IDEA

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở IDEA tương thích với loại tệp IDEA cụ thể này.

Chương trình mở tệp Dự án IdeaMaker

Adobe Illustrator Adobe Illustrator Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 5 tháng 2 năm 2020

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp IDEA. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp IDEA cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

WanhaoMaker WanhaoMaker
Ứng dụng DevTest Ứng dụng DevTest