Loại tệp IAF

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp IAF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp IAF hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp IAF là gì?

Các tệp IAF có nhiều mục đích sử dụng và Cài đặt Tài khoản Email Microsoft Outlook 97/2000 là một trong số đó.

Cài đặt tài khoản email Microsoft Outlook 97/2000

Các tệp IAF được Microsoft Outlook sử dụng được sử dụng để xuất cài đặt Outlook từ máy tính này sang máy tính khác. Trong khi các phiên bản mới hơn của Outlook không còn tạo tệp ở định dạng IAF, chúng vẫn có thể nhập tệp IAF để nhập cài đặt Outlook của người dùng.

Cách mở tệp IAF

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở IAF tương thích với loại tệp IAF cụ thể này.

Chương trình mở tệp Cài đặt Tài khoản Email của Microsoft Outlook 97/2000

Microsoft Outlook Microsoft Outlook Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 5 năm 2022

Tất cả các định dạng tệp đã biết sử dụng phần mở rộng .IAF

Mặc dù Cài đặt Tài khoản Email Microsoft Outlook 97/2000 là một loại tệp IAF phổ biến, chúng tôi biết về 2 cách sử dụng khác nhau của phần mở rộng .IAF. Các phần mềm khác nhau có thể sử dụng các tệp có cùng phần mở rộng cho các loại dữ liệu khác nhau.

Tệp liên hệ Windows Live Mail

Phần mở rộng tệp .iaf cũng được sử dụng bởi dịch vụ email Internet Windows Live Mail. Các tệp này chứa cơ sở dữ liệu danh bạ của tài khoản email của người dùng.

Công cụ mở IAF dành cho Windows

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở IAF tương thích với loại tệp IAF cụ thể này.

Windows Live Mail Windows Live Mail Đã xác minh

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp IAF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp IAF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Microsoft Office Microsoft Office
Adobe Acrobat Adobe Acrobat
ICC ICC
Ứng dụng In-A-Flash Ứng dụng In-A-Flash
Trong một ứng dụng Flash Trong một ứng dụng Flash
innoplus xấu innoplus xấu