Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .HZ

  • Thể loại: Tệp văn bản

Các tệp .HZ là gì và làm thế nào để mở chúng?

Không thể mở tệp .HZ? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào sẽ mở tệp .HZ.

Phần mở rộng tệp .HZ là gì?

Phần mở rộng tệp .HZ đã được phân loại là Tệp Văn bản.

.HZ là văn bản tiếng Trung (Hanzi)

Các ký tự Trung Quốc được mã hóa trong văn bản ASCII

Cách khắc phục sự cố với tệp .HZ

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .HZ. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .HZ hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .HZ để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)