Loại tệp HXX

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp HXX là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp HXX hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp HXX là gì?

Phần mở rộng tệp HXX cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp HXX cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp HXX và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết chương trình nào được sử dụng để mở các tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về tệp HXX mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Cập nhật Thông tin bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn !

Cách mở tệp HXX

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp HXX cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp HXX của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 27 công cụ mở HXX khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp HXX nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp HXX cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Mã :: Khối Mã :: Khối
Mã cạnh CC Mã cạnh CC
progeCAD Professional progeCAD Professional
jGRASP jGRASP
Dấu ngoặc Dấu ngoặc
Xamarin Studio Xamarin Studio
MonoDevelop MonoDevelop
Thời gian biểu Thời gian biểu
ZinjaI ZinjaI
Seclore FileSecure Seclore FileSecure
Mở Watcom Mở Watcom
Notepad ++ Notepad ++
Trình xem báo cáo SingularLogic Trình xem báo cáo SingularLogic
Embarcadero RadPHP XE2 Embarcadero RadPHP XE2
Legend - Legacy Of The Dragons Legend - Legacy Of The Dragons
Futura Futura
Ứng dụng SewWhat-Pro Ứng dụng SewWhat-Pro
cDMS cDMS
OAGCDP OAGCDP
Microsoft Visual Studio CTP Microsoft Visual Studio CTP
Eolsoft Flash Movie Player Eolsoft Flash Movie Player
Nhấp & Tạo ứng dụng độc lập Nhấp & Tạo ứng dụng độc lập
AViCAD Professional AViCAD Professional
Center@Mail.Ru - EU Center@Mail.Ru - EU
Sức mạnh áp đảo Sức mạnh áp đảo
Trình duyệt MasterClips MediaPaq Trình duyệt MasterClips MediaPaq
OAGTP OAGTP