Loại tệp HNM

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp HNM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp HNM hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp HNM là gì?

Các tệp HNM có nhiều mục đích sử dụng và CRYO HNM Video là một trong số đó.

CRYO HNM Video

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp HNM

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp HNM cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp HNM của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Chúng tôi chưa xác minh bất kỳ chương trình nào dành cho Windows hoạt động với định dạng tệp cụ thể này. Nếu bạn biết một chương trình, vui lòng sử dụng liên kết 'Đề xuất chương trình' bên dưới. Cảm ơn!

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng HNM

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp HNM, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • CRYO UBB Video