Loại tệp HMX

- Sự thật nhanh chóng

Tệp HMX là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp HMX hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp HMX là gì?

Tệp .HMX là tệp Trợ giúp & Dự án Thủ công .

Tệp dự án cho phiên bản 4 của phần mềm trợ giúp & Hướng dẫn sử dụng phần mềm soạn thảo trợ giúp.

Cách mở tệp HMX

Chúng tôi đã xác định được một công cụ mở HMX tương thích với loại tệp HMX cụ thể này.

Các chương trình mở tệp Trợ giúp & Dự án thủ công

Trợ giúp & Hướng dẫn sử dụng Trợ giúp & Hướng dẫn sử dụng Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 5 tháng 10 năm 2021