Loại tệp H2I

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp H2I là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp H2I hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp H2I là gì?

Tệp .H2I là tệp Trạng thái H2cdimage Sectors .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp H2I

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp H2I cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp H2I của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Chúng tôi chưa xác minh bất kỳ chương trình nào dành cho Windows hoạt động với định dạng tệp cụ thể này. Nếu bạn biết một chương trình, vui lòng sử dụng liên kết 'Đề xuất chương trình' bên dưới. Cảm ơn!

Cập nhật lần cuối: ngày 8 tháng 10 năm 2012