Loại tệp H264

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp H264 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp H264 hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp H264 là gì?

Tệp .H264 là tệp Video được mã hóa thô MPEG-4 H264 .

H.264, đôi khi được gọi là MPEG-4 AVC, là codec video được phát triển bởi Nhóm chuyên gia hình ảnh chuyển động (MPEG) và là codec video được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Đó là codec cung cấp năng lượng cho hầu hết các video trực tuyến mà bạn xem. Và nó cũng là một trong những điều bị hiểu lầm nhiều nhất. Vì vậy, hãy xem H.264 là gì và tại sao bạn nên quan tâm đến nó trong quá trình sản xuất video của mình.

H.264 là gì?

H.264 là một loại codec dùng để nén và mã hóa video. H trong H.264 là viết tắt của "phân cấp", mô tả cách video được chia thành nhiều phần riêng biệt sau đó được kết hợp lại với nhau để tạo thành video cuối cùng. Điều này làm cho H.264 trở nên lý tưởng để phát trực tuyến hoặc truyền số lượng lớn dữ liệu.

The H.264 format is based heavily on the MPEG-4 format. This makes it easy for video producers to transition from one codec to another. Many of the technologies used in H.264 also exist in other formats, like H.265. The only difference is that H.265 is just a newer version of H.264.

H.264 Pros and Cons

The H.264 format has a few advantages over its competitors. Its main advantages are speed and quality. Its popularity makes it easy to use in almost any type of video production. It's also widely supported by devices. One thing to note is that the quality of your video is based on many factors. The more cameras capturing your footage, the better the quality will be. Likewise, the higher the camera's resolution, the better the quality.

How much post-production work you do on the video is also a factor. If you have high-quality source footage and a great editor, you won't have to do much work to squeeze excellent quality out of your videos. But if you're shooting your videos on the shaky-handheld Samsung camera, your videos may not be as great as you want them to be.

Another thing to consider is that the size of the file you need to store and transfer to your viewers will determine the quality of your video. The higher the quality, the larger the file. The size of the file is determined by the type of video codec you use. Basically, the larger the file, the better the quality. Development of new codecs (video compression techniques) is being done to reduce size while retaining the greatest quality.

Bottom Line

H.264 is an excellent choice for streaming and storing, and transferring high-quality video. It's widely supported by devices, easy to use, and can be used to compress large files without losing too much quality.

If you're looking for a codec that will provide the best quality possible, you should use H.265. If you're looking for a codec that will provide the best speed possible, you should use H.264. H.265 is great for storing and transferring large files, but H.264 is better for streaming or transferring smaller files.

If you're a high-quality video producer, you should also explore the advantages of H.265. H.265 can encode videos with fewer bits per frame, which increases the speed of your video. This can make it easier to compress your videos without losing too much quality.

Điều quan trọng cần nhớ là không có codec nào tốt hơn codec khác. Tất cả phụ thuộc vào sự cân bằng giữa chất lượng và tốc độ video của bạn.

Cách mở tệp H264

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở H264 tương thích với loại tệp H264 cụ thể này.

Chương trình mở tệp Video được mã hóa thô MPEG-4 H264

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 3 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp H264. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp H264 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trình phát phương tiện cuối cùng Trình phát phương tiện cuối cùng
Công cụ chuyển đổi tệp miễn phí Công cụ chuyển đổi tệp miễn phí
PowerDVD PowerDVD
5KPlayer 5KPlayer
MediaPlayerLite MediaPlayerLite
Chuyển đổi video Master Chuyển đổi video Master
KMPlayer KMPlayer
GOM Player GOM Player
Magic Video Converter Magic Video Converter
Thời gian nhanh chóng Thời gian nhanh chóng