Loại tệp GTP

- Sự thật nhanh chóng

Tệp GTP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp GTP hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp GTP là gì?

Tệp GTP có nhiều mục đích sử dụng và GIMP Tool Preset là một trong số chúng.

Cài đặt sẵn Công cụ GIMP

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp GTP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp GTP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp GTP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở GTP khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng GTP

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp GTP, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Guitar Pro Tablature

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp GTP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp GTP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Guitar Pro Guitar Pro
TuxGuitar TuxGuitar
Nhà thiết kế Altium Nhà thiết kế Altium
Chơi lâu dài Chơi lâu dài
Altium Designer Summer Altium Designer Summer
Altium Designer Summer Viewer Altium Designer Summer Viewer
Văn phòng Hancom Văn phòng Hancom
Altium Designer Winter Altium Designer Winter
GenuTax Planner GenuTax Planner
Trình chỉnh sửa Tablature Guitar Trình chỉnh sửa Tablature Guitar