Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .GSZIP

  • Nhà phát triển: GameSalad
  • Danh mục: Tệp nhà phát triển
  • Định dạng: Zip

Các tệp .GSZIP là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .GSZIP? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .GSZIP.

Phần mở rộng tệp .GSZIP là gì?

Phần mở rộng tệp .GSZIP được tạo bởi GameSalad. .GSZIP đã được phân loại là Tệp nhà phát triển. Định dạng của tệp .GSZIP là Zip.

.GSZIP là Tệp Nội dung Thị trường GameSalad

Tệp được sử dụng bởi GameSalad Creator, một chương trình phát triển trò chơi đa nền tảng được sử dụng để xây dựng các trò chơi iOS, Android và HTML5; lưu một kho lưu trữ nội dung, chẳng hạn như nghệ thuật, âm nhạc hoặc các thành phần phát triển trò chơi, có thể được bán và phân phối trên GameSalad Marketplace; cho phép các nhà phát triển trò chơi mua và tải xuống nội dung để đưa vào trò chơi của họ.

Tệp GSZIP được sử dụng để tải xuống và nhập nội dung vào phần mềm phát triển GameSalad. Nhấp đúp vào tệp GSZIP để mở tệp đó trong GameSalad.

Danh sách tất cả phần mềm có thể mở Tệp Nội dung Thị trường GameSalad
các cửa sổ
GameSalad Creator
Mac
GameSalad Creator

Cách khắc phục sự cố với tệp .GSZIP

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .GSZIP. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .GSZIP hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .GSZIP để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)