Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .GRIB2

  • Nhà phát triển: Tổ chức Khí tượng Thế giới
  • Thể loại: Tệp dữ liệu
  • Định dạng: Nhị phân

Các tệp .GRIB2 là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .GRIB2? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .GRIB2.

Phần mở rộng tệp .GRIB2 là gì?

Phần mở rộng tệp .GRIB2 được tạo bởi Tổ chức Khí tượng Thế giới. .GRIB2 đã được phân loại là Tệp dữ liệu. Định dạng của tệp .GRIB2 là Binary.

.GRIB2 là Tệp Dữ liệu Khí tượng GRIB2

Tệp GRIB2 là tệp nhị phân được lưu ở định dạng Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO). Nó chứa dữ liệu khí tượng dạng lưới và được các trung tâm khí tượng học sử dụng để lưu trữ và trao đổi các trường có dạng lưới.

Định dạng GRIB2 là một tiêu chuẩn mở được sử dụng trên khắp thế giới để lưu trữ và trao đổi dữ liệu khí tượng giữa các hệ thống máy tính. Định dạng này thay thế định dạng GRIB sử dụng phần mở rộng tệp .GRB và .GRIB.

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở Tệp Dữ liệu Khí tượng GRIB2
các cửa sổ
GrADS
zyGrib
wgrib2
Mac
GrADS
zyGrib
wgrib2
Linux
GrADS
zyGrib
wgrib2

Cách khắc phục sự cố với tệp .GRIB2

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .GRIB2. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .GRIB2 hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .GRIB2 để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)