Loại tệp GPD

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp GPD là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp GPD hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp GPD là gì?

Các tệp GPD có nhiều mục đích sử dụng và Windows Generic Printer Description là một trong số chúng.

Tệp mô tả máy in chung Windows

Các tệp có chứa phần mở rộng tệp .gpd được Microsoft sử dụng phổ biến nhất cho các tệp Mô tả Máy in Chung. Các tệp GPD được sử dụng để tạo "Unidrv Minidrivers", là các mô tả dựa trên văn bản của máy in.

Mỗi tệp GPD mô tả các đặc điểm chi tiết của một máy in cụ thể từ một nhà sản xuất cụ thể và "trình thu nhỏ" được tạo cho phép Windows sử dụng máy in dựa trên mô tả trong tệp.

Mỗi minidriver có thể chứa một hoặc nhiều tệp GPD bên trong nó.

Cách mở tệp GPD

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp GPD cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp GPD của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 3 công cụ mở GPD khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 5 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng GPD

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp GPD, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Dữ liệu hồ sơ trò chơi Xbox

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp GPD nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp GPD cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

ACTKool ACTKool
IG MAKER IG MAKER
ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe